Casglu Darnau’r Jig-So by Eleri Hedd James

Download Casglu Darnau’r Jig-So by Eleri Hedd James pdf free

Read online for free Casglu Darnau’r Jig-So by Eleri Hedd James epub

 • Title: Casglu Darnau’r Jig-So
 • Author: Eleri Hedd James
 • Category: Literary Criticism
 • Date: December 2009
 • Lenguage: English
 • Pages: unknown
 • ISBN: 708322476

 

Ebook description:

Er gwaethaf y berw Ôl-Fodernaidd a welwyd yn ystod yr 1990au, prin fu’rsylw a roed i theori lenyddol yng Nghymru. Prinnach fyth ydyw’r beirniaid llenyddol Cymraeg a fentrodd i fyd dieithr theori beirniadaeth lenyddol. Y mwyaf gwreiddiol a thoreithiog o’n beirniaid llenyddol yw R. M Jones, a ddisgrifiwyd yn ddiweddar fel yr unig feirniad o statws Ewropeaidd sy’n ysgrifennu yn Gymraeg. Dros y degawdau diwethaf bu’n gweithio ar fenter arloesol mewn beirniadaeth lenyddol a ddisgrifiwyd eto fel y fenter fwyaf o’i tub yn hanes beirniadaeth Gymraeg. Cyhoeddodd gyfres o gyfrolau, bob un ohonynt yn rhan o’i ymgais i ddatblygu beirniadaeth lenyddol o safbwynt theoretig penodol a’i diffinio fel genre. Cyhoeddodd weithiau a oedd yn cymhwyso theorïau ieithyddol i fyd llenyddiaeth cyn i theorïau o’r fath gael eu mabwysiadu gan feirniaid Eingl-Americanaidd adnabyddus megis Culler. Eithr ni dderbyniodd sylw haeddiannol yn rhyngwladol hyd yma; adlewyrchiad o’r anfantais o gyhoeddi mewn iaith leiafrifol efallai. Yn ei gyfrolau gwelwn drafodaeth wreiddiol ar lenyddiaeth sy’n bur wahanol i’r math o feirniadaeth a welir yn Gymraeg gan amlaf, sy’n un rheswm efallai paham na chafodd ei sylw haeddiannol mewn cylchoedd llenyddol Cymraeg ychwaith.Er aruthredd a gwreiddioldeb gyrfa lenyddol ac academaidd Bobi Jones, prin fu’r sylw a roddwyd i’w waith ar lefel Cenedlaethol na Rhyngwladol. Fe’i hesgeuluswyd gan genhedlaeth o feirniaid na allent ddirnad na chyd weld â’i safbwyntiau llenyddol. Mae’r gyfrol hon felly yn ymgais i osod y ddysgl yn wastad, gan ymdrin â’i fenter i ddiffinio natur llenyddiaeth ar ei hyd am y tro cyntaf erioed

 

Read online or download Casglu Darnau’r Jig-So or find more pdf – epub – kindle books of the same genre or category: Literary Criticism

About the file Casglu Darnau’r Jig-So.pdf

 • Downloaded: 1150 times
 • Readed: 817 times
 • Last download: 17 minutes ago
 • Filesize: 867.50KB

Tags: download Casglu Darnau’r Jig-So by Eleri Hedd James free pdf, download Casglu Darnau’r Jig-So by Eleri Hedd James epub for free, read online Casglu Darnau’r Jig-So by Eleri Hedd James pdf free, read online Casglu Darnau’r Jig-So by Eleri Hedd James epub